Disclaimer

De website www.pdma.nl is het publicatiemedium van PDMA-NL, de Nederlandse vertegenwoordiging van de Product Development & Management Association. Informatie van het publiek toegankelijke gedeelte van deze website mag overgenomen worden mits PDMA-NL als bron vermeld wordt. De rechten van presentaties en artikelen op het besloten gedeelte voor leden liggen bij de betreffende auteurs en mogen alleen geheel of gedeeltelijk overgenomen worden na toestemming van de auteur.

PDMA-NL zet zich in voor een juiste en actuele informatieverstrekking op haar website, maar geeft hierover geen garanties voor juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid. PDMA-NL behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

PDMA-NL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang tot haar websites noch voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van gegevens en informatie op deze websites.

PDMA-NL aanvaardt eveneens geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit het niet tijdig beschikbaar zijn van data en/of servertoegang vanuit haar websites.

Het gestelde in de vorige zinnen geldt eveneens voor toegang tot gegevens en informatie op deze sites, waarvan op onze sites verwijzingen (hyperlinks) zijn opgenomen.

Artikelen, informatie en vragen die u (al dan niet per e-mail, weblog of elektronisch vragenformulier) aan de PDMA-NL toestuurt, worden beschouwd als zijnde niet confidentieel en mogen door PDMA-NL vrijelijk worden gebruikt of gereproduceerd, tenzij door u expliciet anders wordt aangegeven.

Privacy-statement

Bij een bezoek aan en gebruik van onze websites kan PDMA-NL gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via invoerschermen of ergens anders op de website en/of programmatuur hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert PDMA-NL uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gebruikersregistratie zal worden gebruikt voor lidmaatschap- en beheerdoelen. Tevens worden uw contactgegevens aan de moederorganisatie in de USA (www.pdma.org) doorgegeven zodat uw PDMA-lidmaatschap wereldwijd geldig is en u tevens de door de PDMA gepubliceerde tijdschriften toegezonden kunnen worden.

Op de afgeschermde pagina's welke alleen voor leden toegankelijk zijn, zijn alleen uw naam, organisatie, lidmaatschapstatus, social media gegevens en datum sinds u lid bent zichtbaar voor andere leden. Wanneer u ingelogd bent, kunt u tevens inzien welke gegevens wij van u geregistreerd hebben.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de website technisch goed te laten functioneren, bijvoorbeeld voor het bewaren van login-gegevens. Een cookie is een simpel klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser. In geen geval worden deze cookies ingezet om een profiel van de bezoeker samen te stellen of om persoonlijke voorkeuren vast te leggen.

Daarnaast wordt gebruik gemaakt van Google Analytics Cokies om het gebruik van de website te kunnen optimaliseren. Er wordt daarbij op geen enkele wijze een relatie gelegd tussen de persoonlijke gegevens zoals vastgelegd in de ledenadministratie. PDMA-NL heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google, het laatste octet van het IP-adres wordt sinds 8 februari 2022 gemaskeerd, 'gegevens delen' staat uit en we maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Websites van derden

Dit privacy-statement is niet van toepassing op websites van derden die via verwijzingen (hyperlinks) op onze websites kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over deze disclaimer en/of de wijze waarop PDMA-NL uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met het bestuur.
08-02-22 (KVG)
Deel dit artikel via:
Leden LoginWachtwoord vergeten?
© Copyright 2024 PDMA.NL - All Rights Reserved.
Over PDMA.NL    Contact    Privacy    Disclaimer